Välkommen

Vi arbetar efter en helhetssyn på människan vilket innebär att vi inte skiljer på fysiskt, psykiskt , andligt eller mentalt. Vår inställning är att alla delar i människans kropp måste vara i balans för att må bra.

För att uppnå balans och hälsa använder vi olika behandlings- och analysmetoder.

  • Frekvensanalys
  • Blodanalys
  • Urin- och tungmetallsanalys
  • Alternativ- och örtmedicin
  • Magnetbehandling
  • Akupressur

I behandlingen ges stort utrymme för samtal för att skapa förståelse för livssituationen.