Analyser

Frekvensanalys

Frekvensanalys är en mätmetod för att lyssna på kroppens aktivitet. Med denna analys får vi bland annat reda på närings- och funktionsstatus. Mätning sker med en känselkropp som personen håller i handen. Enheten är ansluten till en dator och styrs av denna. Mätningen tar mindre än 5 minuter.

Informationen från en frekvensanalys presenterad i siffror gör den lätt att förstå. Värden vilka avviker från det optimala ger oss möjlighet att sätta in rätt behandling för att hjälpa kroppen.

Frekvensanalysen rekommenderar inte några behandlingsmetoder, utan är neutral. Den ett bra komplement till andra mätmetoder. Desto mer information som kan erhållas om hälsotillstånd, utökar möjligheten för rätt behandling.

Efter cirka 3-6 månader bör en ny frekvensanalys utföras, för jämförelse mot tidigare analys. Vi får då en utvärdering på att behandlingsinsatser gjort någon skillnad.

Blodanalys

Den blodanalys vi arbetar med är torrblodsanalys. Blodprov tas i finger. 10 droppar läggs på ett objektglas och får torka. Analyseras i mikroskåp, och vi utläser hur blodet koagulerat.

Vi får då fram hur de olika systemen i kroppen mår. Mag- och tarmfunktion (närings upptag). Hormonsfuktion både över- och underproduktion (binjurar, sköldkörtel m.m.). Reningsfunktion (lever, njurar). Ihop med andra analyser (frekvens, urin), och framförallt vilka symtom personen har, hjälper oss att  få igång en bra behandling.

Urinanalys

Tungmetallsanalys är när vi blandar personens urin med olika vätskor vilka ger olika färg utslag. Grön indikering visar att personen inte läcker tungmetaller i urinen. Bra. Kommer koppar ut är indikationen röd. Andra tungmetaller som kan spåras vid andra färgomslag är kadmium, bly, kvicksilver eller om man har en blandning av dessa. Att läcka tungmetaller i urinen är inte bra. Detta är oftast ett tecken på levern behöver behandling. Tungmetaller ska levern bearbeta och utsöndra via avföringen.

Färgreagens analys

Vi utför även enklare typ av färgreagens analys vilken visar olika värden. Socker i urinen, tecken på infektioner i kroppen, blod i urinen etc.