Oberon analys

Bioresonans ger oss mycket stora möjligheter att finna orsaker till arbetsamma symptom. När vi finner orsaker har vi också möjligheten att behandla för en permanent förbättring.

Bioresonans är att kommunicera

Bioresonans är en teknik att kommunisera mellan den biologiska kroppen och ett avancerat mätinstrument. Med instrumentet kan vi söka och detektera det som belastar kroppens vävnader och funktioner. Likt tekniken i magnetröntgen och möjligheterna med ultraljud, som också bygger på att mäta frekvenser och energi. Förekommer det belastning kan inte kroppen fungera korrekt och vi känner antagligen av symptom.

Den utrustning vi använder på frekvensklinikerna i Sverige heter Vector.

Bioresonans I världen

Att allt biologiskt har en resonansfrekvens och går att påverka med frekvenser, var det Dr Royal Rife som konstaterade först. Det var runt 1920 i USA. Han konstruerade mikroskop för att kunna se parasiter. I sin forskning såg han att en sorts parasiter vibrerar sönder vid en viss frekvens och andra klarar sig. Bytte han frekvens var det andra som vibrerade sönder. Hans fortsatta arbete visade att detta även gäller andra mikroorganismer så som virus, bakterier, svamp och så vidare. Det gick alltså att döda mikroorganismer med dess egen resonansfrekvens.

Dr Royal Rife kunde även konstatera att hela organ har sin frekvens och att det var möjligt att höja ett organs arbetsförmåga genom att hjälpa dem med frekvenstekniken.

Genom åren har tekniken förfinats och idag används bioresonans över hela världen. Det skiljer mellan länder hur väl det används i sjukvården. En del länder använder det i stor utsträckning andra bara lite försiktigt. Sverige tillhör tyvärr den senare gruppen.

I Sverige är det en teknik som erbjuds av yrkesarbetande terapeuter som arbetar med hälsa och förebyggande friskvård.

Finna orsaker med vector

Med Vector söker vi bland annat belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, parasiter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom.

Det är inte alltid att orsaken sitter där det känns. Med Vector har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas för att permanent förbättring skall kunna ske.

Att behandla med vector

Behandlingen går till så att patienten sitter i en stol eller ligger på en brits. Terapeuten väljer tillsammans med patienten de organ och funktioner som kan vara del i de symptom som finns. Vector skannar dessa organ och markerar var belastning finns.

Fördjupande analys visar tydligare vad belastningen kan bestå i. Utifrån analysresultat kommer terapeuten och patienten fram till vad som kan vara den bästa vägen för att komma tillrätta med besvären.

En del av lösningen kan vara att förändra kostvanor för att underlätta för kroppens celler att fungera. Det kan vara så enkelt som att dricka mer vatten och ta extra av just de vitaminer och mineraler som saknas. Alternativet kan vara att behandla med Vector en eller upprepade gånger under några månader.

Möjligheterna är många och du får alltid en väl anpassad behandling utifrån dina behov och dina önskemål.

Möjligheter på frekvenskliniken

Med Vector har vi möjligheten att tränga in i det innersta och finna lösningar på arbetsamma symptom. Det är en enkel och helt smärtfri metod som kan passa alla.

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet
 • Intoleranser
 • Genitala delar
 • Urinvägar
 • Rörelseapparatens delar
 • Kotor och diskar
 • Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar
 • Bronker & andningssystem
 • Syn-, balans- och hörselorgan
 • Hud och vävnad
 • Naglar och hår
 • Nervsystemet
 • Utsöndringsorgan
 • Lymfsystemet
 • Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm
 • Kromosomal diagnos. RNA & DNA
 • Bedömning av chakran och auran
 • Akupunkturpunkter
 • Idrottsskador
 • Mentala obalanser

Och mycket mer…