Zonterapi

Zonterapi är en metod vi använder för både behandling och att hitta rätt diagnos. Zonterapi tillhör förmodligen en av de äldsta metoderna för självläkning av kroppen. Vi använder oss mest av fotens zonterapi punkter. Hela kroppen finns representerad på olika områden under foten. Kroppen använder smärta som varningssignal. Dold smärta kommer fram när undersidan av foten masseras. Vid diagnos finner man områden under foten som ömmar eller känns annorlunda. Detta beror på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät inte enbart för blod-, nerv- och lymfa banor, utan även via meridianer. Vid behandling stimuleras dessa punkter för att uppnå behandlingsresultat. Ofta kombineras zonterapi med andra behandlings och analysmetoder.

Zonterapi punkter:

  • Gall och leverbesvär, mag och tarmsystemet
  • Äggstockar, njurar, binjurar, lever, sköldkörtel
  • Rygg, migrän m.m